Betekenis

platform Werk Wachtlijsten Weg

Iedereen beZORGd

Iedereen beZORGd is een boodschap met een dubbele betekenis. Enerzijds zijn wij bezorgd

over de dramatische situatie en ontwikkeling in het beleid van de gehandicaptenzorg in Vlaanderen. Anderzijds hopen wij dat iedereen een plaats in de gehandicaptensector bezorgd krijgt.

 

Onze Vlaamse Regering vaardigde immers het decreet Persoons Volgende Financïering uit.

Door dat decreet lijkt het wel of het beleid er niet langer naar wil streven om iedereen te bezorgen. Anderzijds hopen wij dat iedereen een plaats in de gehandicaptensector bezorgd krijgt.

 

vzw Iedereen beZORGd is de rechtspersoon van het platform Werk Wachtlijsten Weg: pWWW.

Copyright @ All Rights Reserved