Visie

platform Werk Wachtlijsten Weg

Visie

Platform:

Wil alle betrokkenen verenigen, de snaren stemmen en krachten bundelen.

 

Werk

Wil actief werken aan oplossingen voor het probleem.

 

Wachtlijsten

Mensen met een handicap met blijvende zorgvraag of ondersteuningsnood moeten jaren wachten op gepaste overheidssteun.

Ze worden aan hun lot overgelaten.

 

Weg

Op de wachtlijst moeten staan is een onrecht. Wachtlijsten werken discriminerend en zouden niet mogen bestaan.

Ze zijn een schandvlek in een democratie.

 

Copyright @ All Rights Reserved